IT priežiūra

Atliekame IT priežiūrą įmonėms ir organizacijoms.
Jokių išankstinių ar fiksuotų mėnesinių mokėjimų.
Mokama tik už faktiškas dirbtas valandas Jūsų darbo vietoje.

Atliekame IT auditą ir rengiame IT ūkio atnaujinimo projektus.